معنی کلمه عمده فروشی قیف بستنی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به بستنی به انگلیسی in نوامبر 3, 2019

معنی کلمه عمده فروشی بستنی قیفی به انگلیسی می شود Ice cream cone wholesale

Leave a Reply